Herroepingsrecht

Het platform of de platformbeheerder is op geen enkel moment een contractuele partner, zodat er geen herroepingsrecht is tegen het platform of de platformbeheerder.

Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten bij Contracten voor verkoop op afstand
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met handelingsbevoegdheid die bij het sluiten van een juridische transactie handelt in de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om het contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop het contract is afgesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de leverancier door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen.
U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping
Als u het contract herroept, zal de Aanbieder alle betalingen die van u ontvangen zijn zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de Aanbieder de kennisgeving van uw herroeping van het contract heeft ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling zal de Aanbieder hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen is; in geen geval zullen u kosten in rekening gebracht worden voor deze terugbetaling.

Als u verzocht heeft om de diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, moet u de aanbieder een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met de verhouding van de diensten die al geleverd zijn op het moment dat u de aanbieder op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract ten opzichte van de totale omvang van de diensten die in het contract voorzien zijn.

Let op:
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende contracten:


Contracten voor de levering van reizen, vakanties, vakantieaccommodaties, goederenvervoer, verhuur van motorvoertuigen, levering van eten en drinken, en voor de levering van andere diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, waarbij het contract voorziet in een specifieke datum of periode voor de levering.

Neem rechtstreeks contact op met de aanbieder voor alle vragen over de annulering van een boekingscontract:
novasol.com
belvilla.com
villaforyou.com
​​​​​​​www.interhome.de

Wij zijn VidaVilla.com!

Ons aanbod loopt van eenvoudige, vakantiewoningen tot luxe vakantievilla's met zwembad.

​​​​​​​Je vindt vakantiewoningen voor 2 personen of voor je groep van 20, 30 of tot 70 personen in alle vakantielanden van Europa. Wij onderscheiden ons van andere aanbieders door ons persoonlijke contact, onze bereikbaarheid en ons individuele advies.

​​​​​​​Kun je het niet meteen vinden? Bel ons, we helpen je graag!